Phạm Minh Chính là ai? Tiểu sử và con đường chính trị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ông Phạm Minh Chính vừa được ĐBQH bầu cử làm tân Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV. Vậy Phạm Minh Chính là ai? Mời các bạn tìm hiểu về tiểu sử Phạm Minh Chính và con đường sự nghiệp chính trị của ông trong nội dung bài viết.

Đồng chí Phạm Minh Chính

1. Phạm Minh Chính là ai? Tiểu sử Phạm Minh Chính

– Ngày sinh: 10/12/1958

– Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật

– Chức vụ:

Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII

Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII

Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Phạm Minh Chính là ai? Trên đây là tóm tắt tiểu sử của đồng chí Phạm Minh Chính và các chức vụ mà ông từng nắm giữ trong sự nghiệp chính trị trước khi được bầu làm tân Thủ tướng chính phủ khóa XV.

2. Tóm tắt quá trình hoạt động chính trị của  tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Năm 1984, được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ.

Đến năm 1989, được điều động sang công tác tại Bộ Ngoại giao, làm tới Bí thư Thứ nhất tại Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Ru-ma-ni.

– Năm 1996, trở lại Việt Nam, công tác tại Bộ Công an,

– Năm 2000, bảo vệ Luận án Tiến sỹ Luật.

– Năm 2006, Phó Tổng Cục trưởng Bộ Công an; Giảng viên đại học (kiêm nhiệm) với học hàm Phó Giáo sư

– Đồng chí Phạm Minh Chính từng là Chuyên viên Cấp cao Văn phòng Chính phủ; là giảng viên đại học Kiêm nhiệm với học hàm Phó Giáo sư.

– Năm 2007, được Thủ tướng Chính phủ phong quân hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân.

– Tháng 12/2009, Phụ trách Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an.

– Tháng 2/2010, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an.

– Tháng 3/2010, được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Luật.

– Tháng 7/2010, được Thủ tướng Chính phủ thăng cấp bậc từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

– Tháng 8/2010, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

– Năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

– Tháng 8/2011, được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

– Tháng 4/2015, được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

– Tháng 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị.

– Ngày 4/2/2016, đồng chí Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; được phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

– 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

– 31/1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được Ban chấp hành bầu vào Bộ Chính trị.

3. Phạm Minh Chính – Tân thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chiều nay (5/4), đồng chí Phạm Minh Chính đã được Quốc hội khóa XIV bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo Hiến pháp năm 2013, Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.
Trước khi được bầu làm Thủ tướng, đồng chí Phạm Minh Chính đã giữ các chức vụ như Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Phạm Minh Chính là ai? Trên đây là tiểu sử  và sự nghiệp hoạt động chính trị của đồng chí Phạm Minh Chính – tân Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chỉ nghĩa Việt Nam.

Nguồn:https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/bo-chinh-tri/khoa-xii/dong-chi-pham-minh-chinh-231


TIN XEM NHIỀU


QUẢNG CÁO


TIN QUAN TÂM


KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI